Niezakończony a opóźniony rozwój mowy

Jak podaje J. Cieszyńska: rozróżnienie niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy jest istotne ze względu na strategie postępowania terapeutycznego. Nie trudno się z tym stwierdzeniem zgodzić, gdyż do pełnego komunikowania się potrzebny jest sprawny podsystem fonetyczno – fonologiczny, obok innych podsystemów: semantycznego, morfologicznego czy syntaktycznego. Istotne jest zatem pełne zbadanie przez terapeutę tych …

Niezakończony a opóźniony rozwój mowy przeczytaj więcej »