Język a mówienie

Język można by zdefiniować jako „sposób porozumiewania się ludzi między sobą”. Jak podaje Renata Grzegorczykowa, taka definicja jest zbyt ogólna, dlatego rozszerza ją, jako: system znaków konwencjonalnych, fonicznych, służący do porozumiewania się o wszystkim (uniwersalny), charakteryzujący się tzw. dwuklasowością, tzn. udziałem gramatyki, umożliwiającej nieograniczone tworzenie nowych konstrukcji [Grzegorczykowa 2007: 13]. Podobieństwo do tej charakterystyki  można zauważyć w …

Język a mówienie przeczytaj więcej »