Zespół Ringa – co to takiego?

Materiał genetyczny człowieka znajduje się głównie w jądrze komórkowym, natomiast nośnikiem informacji genetycznej jest kwas deoksyrybonukleinowy (DNA). Cała informacja genetyczna człowieka (genom) zawiera się w 46 „jednostkach organizacyjnych”, czyli liniowych cząsteczkach DNA, które w trakcie podziałów tworzą chromosomy. W prawidłowym organizmie każda komórka posiada taki sam zestaw chromosomów (wyjątkiem są tylko niektóre wyspecjalizowane komórki). W …

Zespół Ringa – co to takiego? przeczytaj więcej »

Diagnoza logopedyczna

Na pierwszym spotkaniu logopeda ma za zadanie zebrać całość wiedzy na temat dziecka/dorosłego i jego rozwoju. Czym logopeda kieruje się przeprowadzając diagnozę? Kieruje się dwiema ważnymi procedurami: deskrypcją oraz interpretacją badań. Brzmi poważnie, ale nie należy się tego bać. Jest to nic innego jak obserwacja i badanie pacjenta, wywiad np. z rodzicami oraz zapoznanie się …

Diagnoza logopedyczna przeczytaj więcej »

Neuroestetyka, czyli komunikacja estetycznego umysłu

Układ nerwowy jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin nauki, co czyni neurobiologię dziedziną interdyscyplinarną. Dzięki temu, wiedza o układzie nerwowym obejmuje bardzo wiele zagadnień, począwszy od molekuł (czyli cząsteczek chemicznych), na zachowaniu się człowieka i związanych z tym zjawiskach psychicznych skończywszy. Można wyróżnić przynajmniej następujące poziomy badań neurobiologii: Podczas, gdy pozostałe poziomy systemów dostarczają wiedzy o …

Neuroestetyka, czyli komunikacja estetycznego umysłu przeczytaj więcej »

Niezakończony a opóźniony rozwój mowy

Jak podaje J. Cieszyńska: rozróżnienie niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy jest istotne ze względu na strategie postępowania terapeutycznego. Nie trudno się z tym stwierdzeniem zgodzić, gdyż do pełnego komunikowania się potrzebny jest sprawny podsystem fonetyczno – fonologiczny, obok innych podsystemów: semantycznego, morfologicznego czy syntaktycznego. Istotne jest zatem pełne zbadanie przez terapeutę tych …

Niezakończony a opóźniony rozwój mowy przeczytaj więcej »

Język a mówienie

Język można by zdefiniować jako „sposób porozumiewania się ludzi między sobą”. Jak podaje Renata Grzegorczykowa, taka definicja jest zbyt ogólna, dlatego rozszerza ją, jako: system znaków konwencjonalnych, fonicznych, służący do porozumiewania się o wszystkim (uniwersalny), charakteryzujący się tzw. dwuklasowością, tzn. udziałem gramatyki, umożliwiającej nieograniczone tworzenie nowych konstrukcji [Grzegorczykowa 2007: 13]. Podobieństwo do tej charakterystyki  można zauważyć w …

Język a mówienie przeczytaj więcej »

Koszyk